Kućni red

Želimo Vas upoznati s kućnim redom kako bi vam boravak u našoj kući bio ugodan, a za sve dodatne obavijesti obratite se domaćinu.

 • Smještaj je na raspolaganju od 15.00 sati na dan dolaska do 10.00 sati na dan odlaska.
 • Gosti su dužni sami brinuti za svoje stvari i dragocijenosti ostavljene u apartmanima i vlasnik ne odgovara za eventualni nestanak istih.
 • Gosti su odgovorni za svoje ponašanje u kući i njezinoj okolici, a u slučaju nezgode sami snose posljedice.
 • Ulazna vrata apartmana zaključavajte kada ste unutra, a kada izlazite vani obavezno zaključavajte vrata i prozore, zatvorite suncobrane, isključite rasvjetu i sve električne uredaje (TV, klima uređaj, štednjak…) i zatvorite vodu.
 • Vlasnik objekta ima pravo u odsutnosti gosta, u osobitim okolnostima, ulaziti u apartman radi spriječavanja nastanka moguće štete ili opasnosti. O svom ulasku u apartmane vlasnik je dužan izvijestiti gosta u prvom slijedećem kontaktu.
 • Zabranjeno je uništavanje opreme i namještaja, izazivanje nereda i ometanje drugih gostiju, a osobito se zabranjuje stvaranje buke u vremenu od 14:00 do 16:00 sati i od 23:00 do 08:00 sati.
 • Sadržaje apartmana mogu koristiti samo osobe koje su uredno prijavljene kao gosti, a domaćin na traženje gosta može odobriti eventualne posjete u određenom vremenu.
 • Nije dozvoljeno unošenje oružja, eksplozivnih i lakozapaljivih materijala. Također, unošenje, skladištenje i uporaba svih vrsta droga je strogo zabranjeno i bit će prijavak policije.
 • Korištenje opreme i uređaja koji nisu sastavni dio ponude apartmana, dozvoljeno je samo uz suglasnost domaćina.
 • Uvođenje životinja dozvoljeno je samo uz suglasnost domaćina.
 • Konzumaciju pića ili jela tijekom dana čete podmiriti slijedeći nadolazeći dan.
 • Ukoliko dođe do nestanka ili oštećenja instalacija, namještaja, uređaja, opreme apartmana, gost je dužan obavijestiti domaćina. Ukoliko je do nestanka ili oštećenja došlo krivnjom gosta, gost je dužan nadoknaditi odgovarajuću protuvrijednost.
 • Iz apartmana zabranjeno je iznošenje uređaja i opreme (ručnici, pokrivači i drugo). Ručnici iz apartmana se posebno ne smiju koristit za plažu.
 • U slučaju nepridržavanja kućnog reda, domaćin ima pravo otkazati gostu daljnje pružanje usluga.
 • Vašu osobnu iskaznicu ili putovnicu predajte domaćinu odmah po dolasku, radi prijave Turističkom uredu.
 • Svoje primjedbe, želje i pohvale možete priopćiti domaćinu, koji Vam stoji na raspolaganju 24 sata na dan.
hrHR